Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015

Πιστοποίηση Αγγλικών και αγορά εργασίας.

Αγγλικά και αγορά εργασίας: άλλο να "καταλαβαίνεις" Αγγλικά και άλλο να ΞΕΡΕΙΣ Αγγλικά!


Πολλοί ενήλικες που δηλώνουν ότι «ξέρουν» Αγγλικά, ουσιαστικά εννοούν ότι απλώς «καταλαβαίνουν» Αγγλικά, δηλαδή τα καταφέρνουν σχετικά καλά στην «παθητική» χρήση της Αγγλικής γλώσσας (κατανόηση γραπτού λόγου και - σε μικρότερο βαθμό – αγγλόφωνων (συν)ομιλητών). Αυτονόητα, μία τέτοιου είδους «γνώση» της Αγγλικής γλώσσας μόνο ολοκληρωμένη δεν μπορεί να θεωρηθεί, εάν κάποιος θέλει να είναι ανταγωνιστικός στην αγορά εργασίας.

Οι περισσότερες επιχειρήσεις αναζητούν προσωπικό που να μπορεί κατά πρώτο και κύριο λόγο να μιλάει και να γράφει Αγγλικά σε υψηλό επίπεδο, όχι απλά να τα καταλαβαίνει.  

Ο υποψήφιος θα πρέπει να μπορεί να συναλλάσσεται με ευχέρεια στα Αγγλικά, είτε αυτό σημαίνει να μιλάει στο τηλέφωνο ή face to face με Αγγλόφωνους, είτε να μπορεί να συντάξει επιστολές, fax και e-mail στα Αγγλικά. 

Επομένως, κατά την άποψη μας, ο κάτοχος πιστοποίησης Αγγλικής γλώσσας που περιλαμβάνει εξέταση σε όλους τους τομείς χρήσης της Αγγλικής γλώσσας (μεταξύ αυτών έκθεση και προφορικά) σαφώς υπερτερεί έναντι ενός κατόχου πιστοποίησης που δεν περιλαμβάνει εξέταση στους τομείς αυτούς.


Η παρακολούθηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας σε μία εξειδικευμένη σχολή Αγγλικών για ενήλικες, είναι ο ταχύτερος, αποδοτικότερος και οικονομικότερος τρόπος για να βελτιώσει ένας ενήλικος τις ικανότητες του στην παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου στην Αγγλική γλώσσα. 

Η Ευρωδιάσταση παρέχει στους σπουδαστές της προγράμματα τα οποία δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην «ενεργητική» χρήση της Αγγλικής γλώσσας (γραφή και ομιλία) και όχι μόνο στην παθητική χρήση της (κατανόηση γραπτού λόγου και ακουστικών κειμένων). Χάρη στην ειδική μέθοδο (R.A.R.) που έχει αναπτύξει και χρησιμοποιεί στα προγράμματά της η Ευρωδιάσταση, οι σπουδαστές παρουσιάζουν θεαματική βελτίωση στην «ενεργητική» χρήση της Αγγλικής γλώσσας σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ και η προετοιμασία για Lower και Proficiency ολοκληρώνεται στο 1/2 ή και στο 1/3 του «συνήθους» χρόνου που διαρκεί στα φροντιστήρια Αγγλικών για ενήλικες.

Επικοινωνήστε με ένα από τα κέντρα Ευρωδιάσταση για περισσότερες πληροφορίες.