Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2011

Ευκαιρίες εργασίας για καθηγητές Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών, Ισπανικών και Ιταλικών.


Εάν είστε καθηγητής / καθηγήτρια Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ισπανικής, Ιταλικής ή Ρωσικής γλώσσας, πιθανόν σας ενδιαφέρει η προοπτική συνεργασίας με τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ευρωδιάσταση.

Στην περίπτωση αυτή, μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας καθώς και οποιοδήποτε άλλο συνοδευτικό έγγραφο θεωρείτε σκόπιμο, στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: eurodhr5@gmail.com
 
Απαιτούμενα προσόντα:
- άδεια διδασκαλίας,
- τίτλος σπουδών συναφής με το αντικείμενο,
- χειρισμός της διδασκόμενης γλώσσας σε επίπεδο native speaker,
- διδακτική εμπειρία σε τμήματα ενηλίκων
  (εμπειρία σε παιδικά τμήματα δεν λαμβάνεται υπόψη),
- ευχέρεια λόγου και μεταδοτικότητα,
- ευχάριστη και εξωστρεφής προσωπικότητα,
- ευγένεια και ομαδικό πνεύμα.

Το βιογραφικό σας θα αξιολογηθεί από το τμήμα ανθρώπινων πόρων των κέντρων ξένων γλωσσών Ευρωδιάσταση και εφόσον είναι κατ' αρχή επιλέξιμο θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας για μία συνέντευξη και εκ του σύνεγγυς αξιολόγηση των διδακτικών σας προσόντων και ικανοτήτων.

Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα άμεσης συνεργασίας, το βιογραφικό σας θα αρχειοθετηθεί για την περίπτωση μελλοντικής συνεργασίας.

Επισημαίνεται ότι αξιολογούνται μόνον βιογραφικά τα οποία πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Παρακαλούμε να μην αποστέλλονται βιογραφικά που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές.